• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

    Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

    Tips om Pi-dag te vieren via deze link

W&O nummer 173

Inhoud van nummer 173 (januari – februari – maart, winter 2018) :

Overzicht van de artikels die verschijnen in nummer 173

1. D. Tant, Waarde lezer
2. A. Schoeters, Inleidend woordje TheMathConf 2017
3. R. Verhulst, De unieke ontstaansgeschiedenis van de wetenschappelijke
methode en haar baanbrekende wonderen (deel 2)
1. M. Roelens, Wanneer cilinders elkaar ontmoeten…
2. P. Levrie en R. Penne, MathsJam in Brussel
3. D. Tant, De uitdaging van Fermat aan Torricelli
4. K. P. Hart, Blind Dates
5. B. Windels, 58ste Internationale Wiskunde Olympiade 2017
6. A. Piens, Een beknopte Geschiedenis van de Wiskunde (Deel 5)
7. D. Deses, De zeef van Apollonius
8. I. Goffa, Uit de klas geklapt…
9. D. Tant, Noten
10. A. Waeterschoot en J. Laga, Zoekersrubriek
11. Verschenen: Deel 3 van de serie Wiskunde voor bachelor en master
12. L. Gheysens en D. Tant, SmartGames
13. Reclame
14. Inhoud Wiskunde & Onderwijs 43ste jaargang (2017)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.