• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

    Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

    Tips om Pi-dag te vieren via deze link

Wiskundige modellen helpen bij het bestrijden van de verspreiding van het Corona-virus.

Met wiskundige modellen kunnen we de verspreiding van een infectieziekte zoals het Corona virus achteraf goed begrijpen. We kunnen met deze wiskundige modellen ook tijdens een epidemie redelijk goed voorspellen hoe die zich verder ontwikkelt.

Het eenvoudigste model is uiteraard de lineaire groei.

In het geval van de verspreiding van het Corona-virus zal het aantal besmette gevallen in de beginperiode een exponentiële groei vertonen.

Van zodra de toename van het aantal besmette gevallen vermindert zal deze groei niet langer aan dit model voldoen.

Bij het maken van het volgend (vereenvoudigd) wiskundemodel met het programma GeoGebra maakten wij gebruik van de data van de besmettingen in Italië van 21/2/2020 tot 1/03/2020.

De eerste grafiek werd bepaald via exponentiële regressie voor de eerste 5 dagen.
De tweede grafiek is een correctie van dit eerste model voor een langere periode van 10 dagen.

Via deze link kun je de interactieve versie bekijken.

Meer info over de rol van de wiskunde bij de verspreiding van infectieziekten via onderstaande links.

https://www.ntvg.nl/artikelen/wiskundige-modellering-voor-bestrijding-van-infectieziekten/volledig

https://www.eoswetenschap.eu/natuurwetenschappen/de-wiskunde-achter-ebola

https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/chermid/research/

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.