• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

VVWL wedstrijd

WISKUNDE IS (EEN BEETJE) OORLOG

Onder dit motto nodigt de VVWL (Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars)
alle wiskundeleraars uit Vlaanderen en Nederland uit om deel te nemen aan een wiskundewedstrijd.

Deze competitie heeft op de eerste plaats als doel het probleemoplossend denken aan te moedigen.

De wedstrijd zal vier edities kennen (van 2014 tot 2018 – met een knipoogje naar de herdenking van Wereldoorlog I).

Idee en uitwerking: dr. Luc Gheysens en Daniël Tant.

HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

Er zijn vier edities van deze wedstrijd.

Per editie zijn er tien opgaven.

Het is de bedoeling bij elke opgave een constante te bepalen.

Het vinden van een bewijs voor elk van deze opgaven zien we eerder als een uitdaging voor de leraren en zeker ook voor de leerlingen.

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

De opgaven van de vierde en laatste editie verschijnen in oktober 2017.
De deadline voor inzending van de antwoorden is 6 december 2017.

Prijsuitreiking tijdens de jaarvergadering van de VVWL op 24 februari 2018.
Locatie: Wetenschapsmuseum UGent, Campus Sterre, Gebouw S30, Ingang 3

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw