Wat leert de ijkingstoets ons? Opiniestuk Jan Baetens…

Dezer dagen ontvangen de 1.096 aspirant-studenten die vorige week de ijkingstoets aflegden hun resultaten. Van deze ijkingstoets wordt heel wat verwacht. Hij moet het de kandidaat-studenten makkelijker maken om de juiste keuze te maken en een zicht geven op hun slaagkansen in het hoger onderwijs. De toetsen zijn nuttig, maar er is meer nodig om het tij te doen keren.

De nood aan zo’n instrument lijkt ingegeven om een halt toe te roepen aan het groeiende aantal studenten dat er veel langer dan de voorziene drie jaar voor nodig heeft om een bachelordiploma te behalen en de gestaag dalende slaagcijfers. 

Er is een mismatch tussen de verwachtingen van universitaire opleidingen en de kennis en vaardigheden waarover afstudeerders in het secundair onderwijs veelal beschikken

Onder meer het gebruik van (te uitgebreide) formularia is in het secundair onderwijs dermate ingeburgerd dat onze studenten ervan versteld staan dat het zonder kan/moet. We willen hier zeker geen steen werpen naar de leerkrachten. Zij proberen reeds het onderste uit de kan te halen, terwijl men het hen niet makkelijk maakt. Ze zijn ook zelf vragende partij om hun leerlingen (meer) kennis te mogen bijbrengen. 

Lees het volledige opiniestuk van Jan Baetens, docent verbonden aan de Vakgroep Data-analyse en Wiskundige Modellering van de Universiteit Gent, op de website van vrtnws via deze link

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.