• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Jaarvergadering 2019

9.30 uur: Onthaal

10 – 11 uur: Professor Hendrik Van Maldeghem

Aardse stellingen met hemelse bewijzen en stellingen om van te  smullen met (on)verteerbare bewijzen

We bekijken de schoonheid van de wiskunde die geslopen is in bewijzen van gewone stellingen, maar ook in prachtige opgaven van stellingen. Kan een diamant van een opgave een draak van een bewijs hebben? Omgekeerd, kan een lelijke stelling een hemels bewijs hebben? We proberen door te dringen tot de kern van de schoonheid van de wiskunde: waar zit die, waarom voelen we die aan, en waarom voelen anderen die eventueel niet aan? Is wiskundige schoonheid absoluut, of ook smaakgebonden? Zijn er regels voor mooie bewijzen? Wat zouden die kunnen zijn? We overgieten onze mijmeringen met een pak praktische voorbeelden uit het secundair onderwijs

Download de presentatie als pdf-bestand via deze link

11 – 11.15 uur: Filip Moons
Ontwikkelcommissie eindtermen wiskunde tweede en derde graad

11.15 – 11.30: Statutair gedeelte met (her)verkiezing VVWL bestuur

11.30 – 12.30 Matteo Balliauw
Toepassingen van de wiskunde in de haven, muziek en voetbal.

Wiskunde is niet alleen mooi, maar ook bijzonder nuttig voor een veelheid aan toepassingen. Deze lezing zal de toepassing van wiskunde bespreken in drie minder alledaagse onderzoeksdomeinen: haveninvesteringen, muziek en voetbal. Het doel is om aan te tonen hoe de onderzoeksvragen omgevormd worden tot een wiskundig probleem en welke verschillende kwantitatieve methodologieën hier gebruikt worden om deze problemen op te lossen. Waar en wanneer moet een haven investeren? Hoe kan een computer de optimale vingerzettingen voor een pianopartituur bepalen? Hoe kunnen we jeugdige voetballers langer in België houden? Deze diverse onderzoeksvragen worden omgezet tot wiskundige vraagstukken met behulp van differentiaalvergelijkingen, dynamisch programmeren, statistiek en algebra, om daarna te leiden tot concrete oplossingen en aanbevelingen voor bedrijven, beleidsmakers en andere stakeholders.

Download de presentatie als pdf-bestand via deze link

12.30 – 13 uur: rondvraag en nabespreking

Gratis voor VVWL-leden

Niet leden: € 10
Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen één exemplaar van W&O ter kennismaking.

Datum: Zaterdag 16 februari 2019 van 10 – 13 uur

Locatie: Lucernacollege, Ganzendries 149, Gent (op 5 minuten wandelafstand van station Gent-Sint-Pieters)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw