• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Voorwoord infonamiddag eindtermen

Voorwoord van de VVWL-voorzitter Ivan De Winne

Van harte welkom op deze infonamiddag van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars met als thema                    “De vernieuwde eindtermen wiskunde in de eerste graad” die op 1 september 2019 samen met de lang verwachte hervorming van het secundair onderwijs worden ingevoerd.

Maar laat ons vooreerst 50 jaar terug gaan in de tijd.

1 september 1968 was voor mijzelf een heel bijzondere dag waarop ik van start ging in het eerste jaar van het secundair onderwijs.

Ook voor wiskundeleraars was dat schooljaar memorabel met de invoering van de zogenaamde moderne wiskunde,
een radicale hervorming van het wiskundeonderwijs, geïnspireerd door de axiomatische,
deductief-logische opbouw van wiskunde.

Een lichte vorm van paniek maakte zich meester van de toen klassiek geschoolde wiskundeleraars bij het ontdekken van
o.a. het klaverbladdiagram en allerlei wiskundige structuren zoals groepen, ringen, velden en vectorruimten.

De invoering op 1 september 2019 van de vernieuwde eindtermen en de vakgebonden eindtermen voor wiskunde in de eerste graad is allicht iets minder ingrijpend maar noodzakelijk.

Eindtermen verwijzen immers naar datgene wat de samenleving minimaal van alle leerlingen in het onderwijs verwacht aan kennis en vaardigheden.

Sedert de invoering van de vorige eindtermen in 1991 is de samenleving in snel tempo verandert. Een upgrade van de eindtermen kon niet langer op zich laten wachten.

Als vertegenwoordiger van wiskundeleraars binnen de eindtermencommissie heeft de VVWL een belangrijke rol gespeeld.

Bij het ontwikkelen van de toekomstige eindtermen voor de tweede en derde graad hopen wij andermaal te mogen rekenen op een actieve inbreng van wiskundeleraars.

Meer dan ooit is er nood aan een sterk uitgebouwde vereniging voor wiskundeleraars die onafhankelijk en netoverschrijdend opkomt voor de belangen van wiskundeleraars en ondersteuning biedt bij het uitoefenen van deze taak.

Vandaar onze warme oproep om lid te worden van de VVWL.

Je ontvangt dan driemaandelijks het totaal vernieuwde vaktijdschrift Wiskunde en Onderwijs aan het voordeeltarief van € 25 en u geniet van kortingen op evenementen die door de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars worden georganiseerd.

Aanmelden kan via het formulier op onze website.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw