• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

    Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

    Tips om Pi-dag te vieren via deze link

Vlaamse sterrenkunde olympiade

Vlaamse Sterrenkunde Olympiade

Op vrijdag 31 januari 2020 ging de dertiende editie van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade van start. Deze olympiade richt zich tot leerlingen van het secundair onderwijs (voornamelijk van de derde graad), en wil hun interesse voor sterrenkunde en aanverwante wetenschappen aanwakkeren.

De opgaven van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade kunnen aangevraagd worden via de website: www.sterrenkundeolympiade.be (bij ‘deelnemen’) of rechtstreeks via het formulier.

De wedstrijd bestaat uit het oplossen van een reeks vragen over sterrenkundige onderwerpen. Leerlingen kunnen hun schoolse kennis over aardrijkskunde, fysica, chemie en wiskunde op een leuke manier toe­passen om zelf de werking van het heelal te ontdekken! In tegenstelling tot de meeste andere olympiades, mogen de deelnemers de vragen op eigen tempo thuis oplossen, met gebruik van alle hulpmiddelen die ze nuttig achten. Het is echter de bedoeling om zo uitgebreid mogelijk tewerk te gaan: de uitwerking zelf is even belangrijk als de oplossing. De deadline voor het insturen is 6 april 2020.

De beste vijf inzendingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede ronde van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade en strijden voor de hoofdprijzen. De tweede ronde vindt plaats op zaterdag 9 mei 2020. De finalisten dienen een sterrenkundig onderzoeksproject uit te werken (dat voldoet aan een aantal richtlijnen die vooraf worden meegedeeld). Dit project zullen ze op de finaledag voorstellen aan de jury, die daarna ook vragen zal stellen en uiteindelijk de winnaar zal bepalen.

De winnaar mag – naar keuze – gaan waarnemen met de Mercatortelescoop op La Palma (Canarische Eilanden), inclusief reis en verblijf, of wordt de trotse eigenaar van een Celestron NexStar 8SE-telescoop. Maar daarnaast zijn er nog diverse andere waardevolle prijzen te winnen (telescopen, verrekijkers en boekenpakketten), ook voor wie niet tot de finale kan doorstoten.

Met deze olympiade willen de organisatoren de interesse in sterrenkunde bij jongeren stimuleren. Sterrenkunde hoeft geen moeilijke bezigheid te zijn, het kan ook fijn en fascinerend zijn. De deelnemers ontdekken zelf een heleboel interessante dingen over ons zonnestelsel, de sterren en het heelal. Zowel meisjes als jongens worden aangemoedigd om deel te nemen.

Door zelf actief op zoek te gaan naar antwoorden wordt de sterrenkundige verwondering en de synthese van de verschillende wetenschappen bij jongeren op een leuke manier geprikkeld. Sterrenkunde is bij uitstek een STEM-discipline, vermits het zo mooi en op een geïntegreerde wijze onderwerpen uit de fysica, wiskunde, chemie, geologie, biologie, informatica en technologie combineert.

Informatie

Informatie over de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade kan bekomen worden:

De olympiade is een samenwerking van de Jongerenvereniging Voor Sterrenkunde (JVS), de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS), de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), de Universiteit Gent (UGent), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UA).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.