• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Tweede editie

WISKUNDE IS (EEN BEETJE) OORLOG

Onder dit motto nodigt de VVWL alle wiskundeleraren uit Vlaanderen en Nederland uit om deel te nemen aan een wiskundewedstrijd.

Deze competitie heeft op de eerste plaats als doel het probleemoplossend denken aan te moedigen.

De wedstrijd zal vier edities kennen (van 2014 tot 2018 – met een knipoogje naar de herdenking van Wereldoorlog I).

HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

De tien opgaven van deze tweede editie (genummerd van 11 tot en met 20) en de schiftingsvraag zitten hier in bijlage.

Hoofdprijs: een grafisch rekentoestel TI-84 Plus Color, geschonken door Texas Instruments.

Tien winnaars ontvangen een boekje uit de Zebrareeks of de reeks Unimath, geschonken door uitgeverij die Keure (keuzelijst in bijlage – keuze aanduiden op het antwoordformulier a. u. b.).

De opgaven en het antwoordformulier verschijnen ook in het tijdschrift Wiskunde & Onderwijs nr. 164 (oktober 2015) en op de website van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars www.vvwl.be .

Het is de bedoeling bij elke opgave een constante te bepalen.

Het vinden van een bewijs voor elk van deze opgaven zien we eerder als een uitdaging voor de leraren en zeker ook voor de leerlingen.

Antwoordformulier uiterlijk tegen 6 december 2015 doormailen naar vvwl1418@gmail.com.

Idee en uitwerking: dr. Luc Gheysens en Daniël Tant.

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

OPGAVEN TWEEDE EDITIE

Opgaven tweede editie.pdf

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw