Toelatingsexamen arts/tandarts

In de hallen van Brussels Expo op de Heizel hebben op 2 juli een recordaantal van 5222 jongeren deelgenomen aan het Vlaamse toelatingsexamen voor de opleiding arts. Er was een recordaantal kandidaten ingeschreven, meer dan 6.000. Geslaagd zijn is geen garantie, alleen de 1.153 best scorenden kunnen aan de studie beginnen. 

Net als de voorbije jaren waren de deelnemers vooral meisjes. Ze waren met 3.758 tegenover 1.764 jongens. Die trend is al jaren aan de gang bij de studenten geneeskunde.

Bijna de helft van de deelnemers heeft net het 6de jaar secundair onderwijs achter de rug. Traditioneel namen ook heel wat vijfdejaars deel aan het examen -zo’n 1400- om al eens te oefenen en te proeven van de bijzondere sfeer van een massa-examen onder streng toezicht. Er waren zelfs 14 scholieren uit het 4de jaar secundair bij. Daarnaast nam ook een grote groep jongeren deel die in het hoger onderwijs al een andere richting volgen, of die al werken. 

Een kleine 10 procent van de deelnemers had niet de Belgische nationaliteit, de meesten daarvan waren Nederlanders. In totaal waren er 58 verschillende nationaliteiten te tellen bij de kandidaten.

Op 2 juli gaat de toelatingsproef voor tandarts door.

Voor het volgend schooljaar kunnen kandidaten geneeskunde en tandheelkunde inschrijven tot 31/10/2019. Nadien zal er bepaald worden hoeveel deelnemers aan de toelatingsproeven effectief mogen starten met de opleiding in 2020. Na de herfstvergadering van de examencommissie arts-tandarts (25/10/2019), zal een voorstel voor de examendata van 2020 worden ingediend.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.