Toelatingsexamen arts-tandarts: aanpassing leerstofoverzicht

De toelatingsexamens arts en tandarts worden verplaatst naar dinsdag 25 augustus (arts) en 26 augustus (tandarts) omwille van de coronamaatregelen. De examens worden voor de eerste keer digitaal afgenomen, mogelijk op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen. Ten laatste midden juli wordt bekend gemaakt waar de toelatingsexamens zullen doorgaan.

De leerstof van het KIW-onderdeel van het examen wordt licht aangepast om rekening te houden met de impact van de coronacrisis en de opschorting van de lessen. Een beperkt aantal leerstofelementen wordt geschrapt omdat ze in veel gevallen pas op het einde van het zesde jaar secundair onderwijs behandeld worden. Voor wiskunde zijn dit de leerstofonderdelen integraalrekening en kansrekening en statistiek.

Bekijk hieronder het aangepaste gedetailleerde leerstofoverzicht

Deze aanpassing zal geen impact hebben op de moeilijkheidsgraad van het examen.

Voor het toelatingsexamen wordt een scenario uitgewerkt dat toelaat om – indien nodig – de maatregelen van social distancing te respecteren. Hoe kleiner de groep deelnemers aan het examen, des te vlotter dit zal lopen. Daarom vraagt de examencommissie uitdrukkelijk aan leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs om zich niet in te schrijven. Wie al ingeschreven is, kan zich uitschrijven tot 15 mei. Ze willen het aantal deelnemers beperken tot diegenen die effectief in aanmerking komen om in september 2020 met de opleiding geneeskunde of tandheelkunde van start te gaan. Zonder een diploma secundair onderwijs kan je niet aan de opleiding beginnen. Vijfdejaars kunnen wel een oefenexamen afleggen en zo ervaren hoe het is om het onderdeel KIW af te leggen https://toelatingsexamenartstandarts.be/oefenexamens.

Meer info, inschrijven, deelnemen aan het toelatingsexamen vind je hier https://www.toelatingsexamenartstandarts.be/

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.