• 2020 Herdenkingsjaar Simon Stevin

  De Bruggeling Simon Stevin (1548-1620) was de homo universalis van de Lage Landen en één van de grootste wetenschappers van zijn tijd.

  In 2020 is het 400 jaar geleden dat hij overleed.

  De VVWL zal in de volgende nummers van het tijdschrift Wiskunde & Onderwijs de nodige aandacht besteden aan het werk van Simon Stevin.

  Op 10 oktober 2020 wordt er ook een symposium over Simon Stevin georganiseerd.

  Download hieronder alvast een artikel van Henk Hietbrink en Jean-Marie Dendoncker

  Tafelen van Interest.pdf

Steun voor wiskundeproject in Uganda

Stel het je even voor. Wiskunde geven zonder ruitjesbord. Wiskunde geven zonder tekendriehoek, meetlat of passer. Wiskunde voorbereiden zonder toegang tot het internet. Niet omdat je daarvoor kiest maar ‘gewoon’ omdat het materiaal er niet is. Dat is de realiteit voor de leraars en leerlingen in Kidiki Secundary School in Uganda.

Jij kan deze brute realiteit voor de leerlingen en leraars van Kidiki Secundary School veranderen in een droomrealiteit.

Kidiki School, bestaat uit een lagere school en een secundaire school (O-level) en werd in 2004 opgericht door ouders van de Namwendwa Dairy Farmers Cooperation en hun vrienden. De school bevindt zich in het dorp Namwendwa, district Kamuli in Uganda

“Een sleutel bieden op de toekomst en kwaliteitsvol onderwijs aanreiken aan de kinderen uit het gehucht Kidiki” was hun grote drijfveer. Door de inzet en de filosofie van directeur Michael Walekaki, zijn leerkrachten en de ouders werd een droom waar. Kidiki heeft nu een 500-tal leerlingen (jongens én meisjes) en groeit nog elk jaar.

In 2012 werd een belangrijke mijlpaal bereikt. Kidiki behaalde toen een registratienummer en een examennummer. Dat betekent dat de leerlingen vanaf dat moment examen kunnen afleggen in de eigen school. Ze hoeven niet langer de (te) dure uitstap naar de stad te maken. Steeds meer jongens en vooral meisjes studeren nu af.

Filosofie en daadkracht zijn essentieel maar zonder didactisch materiaal sta je voor een grote uitdaging, zeker als de overheid je de niet de zo nodige financiële steun en infrastructuur biedt.

Gevolgen van de financiële problemen.

Wat betekent dit voor de leerling? Een leerling gaat naar school als de ouders het kunnen betalen. Het ene jaar betalen ze voor jou, het andere jaar voor een broer of zus. Je studeert dus af in een secundaire school als je 18j of 20j of 25 j of zelfs ouder bent. Je staat op om vijf uur in de morgen, je gaat naar de ochtendstudie, je volgt een ganse dag les, je gaat naar huis om je ouders te helpen in hun dagtaken, je keert terug naar de school voor de avondstudie van zeven tot negen uur. En je werkt er keihard om alle nota’s in orde te brengen. Toezicht van leraren is overbodig. Het realiseren van je dromen, daar zorg je zelf voor.

En de leraar? Leraren werken door in de vakantieperiodes om zelf cursusmateriaal te ontwikkelen, kopen zelf didactisch materiaal, inclusief krijt en begeleiden leerlingen tijdens de avonduren en weekends bij de voorbereiding op de examens. En dit allemaal naast de gewone lesuren.

En de directeur? Hij knokt keihard voor ‘zijn’ school en motiveert elke dag leerlingen, leraars en ouders. Hij volgt cursussen tijdens zijn vakantieperiodes. Hij werkt aan een redelijke begroting maar houdt rekening met ieders draagkracht. Hij rijdt niet in een eigen auto maar verplaatst zich op een ‘boda-boda’ of lokale motortaxi.

En de ouders? Zij verenigen zich in een oudercomité en bespreken succes en falen. Zij zoeken naar micro-financiering om het schoolgeld te kunnen betalen. Zij hebben vaak meerdere jobs. Zij zijn gedreven om hun zoon en dochter onderwijs te kunnen bieden.

Frieda de Lannoy, in een vroeger leven leraar wiskunde in Brussel, is van zeer nabij betrokken bij dit project en vraagt uw steun.

In 2006 leerde ik Kidiki Secundary School in Uganda kennen. De gedrevenheid van directeur Michael, zijn leerkrachten en leerlingen, de inzet van de ouders, raakten me. Sindsdien keer ik er elk jaar terug want Kidiki is nu ‘my second home’.

Samen met Kidiki ben ik op zoek naar 100 leerkrachten wiskunde die elk €10 schenken of naar 50 leerkrachten wiskunde die elk €20 euro schenken of naar 25 leerkrachten die elk € 40 schenken (giften ≥ € 40 zijn fiscaal aftrekbaar).

Met deze giften zorgen we voor de aankoop van: 5 borden met ruitjes (€ 250), 3 extra sets didactisch materiaal (€ 105), materiaal voor de leerlingen (€ 335), 1extra laptop (€ 310).

Jij kan Kidiki Secundary School een venster bieden op de toekomst.

“A student with an education becomes a person in charge of the world. “

Giften zijn mogelijk via het rekeningnummer van VIA Don Bosco (IBAN: BE84 435-8034101-59; BIC: KREDBEBB) met als vermelding “B644 Namwendwa Kidiki”. U krijgt een fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro.

Wil je graag meer lezen of wil je meer fotomateriaal ontdekken, onze website is: www.okwagaanana.be

“It is only when the teeth come together that they will crush the bone.”

(Afrikaans spreekwoord)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw