• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

    Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

    Tips om Pi-dag te vieren via deze link

Redactie W&O

Redactie van het tijdschrift Wiskunde en Onderwijs

Artikels voor het tijdschrift Wiskunde en Onderwijs kun je als volgt aan de redactie bezorgen:

Hoofdredacteur: Bart Windels

Redactieleden:

Beatrijs Versichel, René Laumen, Paul Levrie, Chris Cambré, Jean-Paul Van Bendeghem, Ad Meskens, Arthur Schoeters, Jean-Marie Dendoncker, Isabel Goffa, Didier Deses, Dirk Huylebrouck

Gastredacteurs: Ad Meskens, Peter Weyenberg

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.