• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Principiële goedkeuring eindtermen 2de en 3de graad

De Vlaamse Regering gaf haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In de tweede graad worden de onderwijsdoelen ingevoerd vanaf september 2021, in de derde graad vanaf september 2023.

De eindtermen basisvorming zijn gelijk voor alle studierichtingen binnen een finaliteit (doorstroom, dubbel en arbeidsmarkt). Net als in de eerste graad zijn de eindtermen geformuleerd in functie van 16 sleutelcompetenties. 

De specifieke eindtermen werden opgedeeld in wetenschapsdomeinen, die op hun beurt uit onderdelen bestaan. Die onderdelen werden gekoppeld aan studierichtingen. Het specifieke gedeelte is verschillend per studierichting. 

Zowel in het aso, bso als kso/tso ligt de lat hoger, bv. voor STEM. Het curriculum is ook inhoudelijk verbreed; zo gaat er meer aandacht naar economische en digitale vaardigheden.

Hier vind je alle geldende én nieuwe onderwijsdoelen. Voorlopig zijn de nieuwe onderwijsdoelen enkel in pdf-formaat beschikbaar op onze website. Als het Vlaams Parlement de nieuwe eindtermen heeft goedgekeurd, kan je die zoeken via een filtersysteem met zoekcriteria zoals studierichting, finaliteit enz.

Op de website werden ook pagina’s toegevoegd met uitleg bij de onderwijsdoelen die nu en in de toekomst gelden. Tot slot werd de website geüpdatet met een verklarende woordenlijst. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw