• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

  Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

  Tips om Pi-dag te vieren via deze link

Presentaties sprekers infonamiddag

Download presentaties VVWL-infonamiddag eindtermen

Om wiskundeleraars te ondersteunen bij de invoering van de eindtermen wiskunde in de eerste graad
kunnen de presentaties van de infonamiddag hieronder worden gedownload.

Ideaal materiaal om te bespreken op een vakvergadering wiskunde.

 1. Algemeen kader & Proces– Hannelore Baeyens (Vlaamse Overheid)
 2. Het referentiekader wiskunde & de bouwstenen– Lotte Milbou (Vlaamse Overheid
 3. De nieuwe eindtermen wiskunde 1egraad – Johan Deprez (KU Leuven) & Filip Moons (VVWL)
 4. Het wiskunde-leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Filip Cools (KathOndVla)
 5. De gezamenlijke leerplannen van het openbaar onderwijs & de realisatie ervan binnen het OVSG– Luk Segers (OVSG)
 6. GO! Formule voor didactische cahiers wiskunde– Wendy Luyckx  (GO!)
 7. Wiskunde in het hervormd secundair onderwijs in het Provinciaal Onderwijs– Wim Broos (POV)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.