• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Nascholingsaanbod VVKSO

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een nascholingsaanbod voor alle niveaus. Voor wat het secundair onderwijs betreft, is er zowel professionalisering bij de modernisering als vakgebonden nascholing. Vanuit de nascholing en begeleiding bieden ze professionele ondersteuning aan bij de modernisering van het secundair onderwijs. Ze doen dat vanuit een viervoudig perspectief: 1. Ze geven leraren informatie over de nieuwe structuur, de…

Lees meer…

Wiskunde B-dag Vlaanderen

De Wiskunde B-dag Vlaanderen is een wedstrijd, gezamenlijk georganiseerd door UAntwerpen en KULeuven. Op de Wiskunde B-dag werken leerlingen in teams een hele dag in hun eigen school aan een open wiskundige onderzoeksopdracht. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren staan centraal. Tegen het einde van de dag verwerken de teams hun oplossingen tot een samenhangende tekst. De…

Lees meer…

Innovation Lab

InnovationLab biedt gratis volledig uitgewerkte STEM-projecten aan die kunnen uitgevoerd worden op de eigen school, door de eigen leerkrachten.Op deze projectdagen kunnen de leerlingen zelf experimenteren, onderzoeken en praktisch aan de slag gaan. Rond actuele thema’s als energie en energieopslag, veiligheid en gezondheid ontwerpen en bouwen de leerlingen een systeem en passen hierbij concepten van de lessen wiskunde en wetenschappen…

Lees meer…

Junior college STEM aanbod 2020/2021

junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dit gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de…

Lees meer…

Wedstrijdkalender Kangoeroe/JWO/VWO

KANGOEROEWEDSTRIJD www.kangoeroe.orgDonderdag 18 maart 2021 voor Wallaroe (eerste graad B-stroom) en Wallabie (eerste graad A-stroom).De uitwijkperiode loopt van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021. www.facebook.com/kangoeroewedstrijd www.instagram.com/kangoeroewedstrijd JWO en VWOwww.vwo.beEerste ronde: woensdag 13 januari 2021.Tweede ronde: woensdag 3 maart 2021.Finale: woensdag 21 april 2021.

Lees meer…

Creatieve instappen voor wiskunde in de eerste graad

Cinder Neyens, studente in de lerarenopleiding secundair onderwijs voor het vak wiskunde (Howest) deed voor haar bachelorproef onderzoek naar het gebruik van creatieve instappen in de eerste graad A-stroom tijdens de wiskundeles.Ze kwam tot het besluit dat er heel wat wiskundeleerkrachten zijn die hun les graag op een leuke manier willen starten, maar hier niet toe komen omwille van het…

Lees meer…

Nieuw VVKSO-leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar

Vanaf 1 september 2020 wordt een nieuw leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar van kracht (dit is het derde jaar van de derde graad bso). De onderwijsinspectie keurde het nieuwe leerplan goed. Het gaat om een actualisatie van het huidige leerplan wiskunde van het specialisatiejaar.Het vak wiskunde kan voor alle studierichtingen uit het specialisatiejaar worden aangeboden binnen het…

Lees meer…

Centrale toetsen vanaf 2023

Alle Vlaamse leerlingen zullen vanaf 2023 in de loop van het leerplichtonderwijs vier keer een centrale toets moeten afleggen: aan het einde van het 4de en het 6de leerjaar en aan het einde van het 2de en 6de jaar secundair onderwijs. Dat is nu officieel beslist, meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts . ‘Dit is een kleine revolutie in…

Lees meer…

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw