• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

    Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

    Tips om Pi-dag te vieren via deze link

Overzicht eindtermen eerste graad

De eindtermen voor wiskunde in de eerste graad

De concrete nieuwe eindtermen van de wiskundige competentie van de 1e graad A-stroom, B-stroom en de eindtermen basisgeletterdheid wiskunde zoals ze nu voorgelegd zullen worden voor goedkeuring door het Vlaams Parlement, zijn te raadplegen via https://www.onderwijsdoelen.be/secundair-onderwijs.

Doorklikken naar ‘nieuwe eindtermen 1e graad.’

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.