• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Lidmaatschap

Hoe kun je lid worden van de VVWL?

Je kan lid worden van de Vlaamse vereniging van wiskundeleraars
door een overschrijving naar ons rekeningnummer:

Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars
C. Huysmanslaan 60/Bus 101
2020 Antwerpen (België)
IBAN: BE82 0001 1162 4768
BIC: BPOTBEB1

met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer of e-mail (in de beschrijving). Je kan ook lid worden bij deelname aan een activiteit indien je dat wenst. Bij enige problemen of vragen hierbij, mag je ons altijd mailen.

Je krijgt dan automatisch ook ons tijdschrift “Wiskunde en Onderwijs” toegestuurd (inclusief de voorbije edities van de lopende jaargang), evenals ons mededelingenblad. Je wordt tevens ook uitgenodigd op de congressen en studiedagen van de VVWL. De lidgelden vind je in onderstaande tabel.

Gewoon lid 35 euro
Student-lid 25 euro
Nederlandse leden NVvW 40 euro
Overige Europese leden 50 euro
Scholen en bibliotheken in België 60 euro
Scholen en bibliotheken in Europa 70 euro

De vereniging beheert haar ledenadministratie in geïnformatiseerde vorm.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft iedereen recht op inzage van zijn persoonlijke gegevens in dit bestand.

Het lidmaatschap wordt elk kalenderjaar stilzwijgend verlengd.

Behoudens opzeg voor de datum van 1 februari is men lidgeld verschuldigd.

Voor alle communicatie omtrent het lidmaatschap zoals doorgeven van adreswijziging, inzage persoonlijke gegevens enz… kan men zich wenden Annie De Baere (annie.debaere@skynet.be, tel +3232378808), de beheerder van onze ledenadministratie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw