Lidmaatschap

Hoe kun je lid worden van de VVWL?

Je kan lid worden van de Vlaamse vereniging van wiskundeleraars
door een overschrijving naar ons rekeningnummer:

Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars
C. Huysmanslaan 60/Bus 101
2020 Antwerpen (België)
IBAN: BE82 0001 1162 4768
BIC: BPOTBEB1

met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer of e-mail (in de beschrijving). Je kan ook lid worden bij deelname aan een activiteit indien je dat wenst. Bij enige problemen of vragen hierbij, mag je ons altijd mailen.

Je krijgt dan automatisch ook ons tijdschrift “Wiskunde en Onderwijs” toegestuurd (inclusief de voorbije edities van de lopende jaargang), evenals ons mededelingenblad. Je wordt tevens ook uitgenodigd op de congressen en studiedagen van de VVWL. De lidgelden vind je in onderstaande tabel.

Gewoon lid 35 euro
Student-lid 25 euro
Nederlandse leden NVvW 40 euro
Overige Europese leden 50 euro
Scholen en bibliotheken in België 60 euro
Scholen en bibliotheken in Europa 70 euro

De vereniging beheert haar ledenadministratie in geïnformatiseerde vorm.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft iedereen recht op inzage van zijn persoonlijke gegevens in dit bestand.

Het lidmaatschap wordt elk kalenderjaar stilzwijgend verlengd.

Behoudens opzeg voor de datum van 1 februari is men lidgeld verschuldigd.

Voor alle communicatie omtrent het lidmaatschap zoals doorgeven van adreswijziging, inzage persoonlijke gegevens enz… kan men zich wenden Annie De Baere (annie.debaere@skynet.be, tel +3232378808), de beheerder van onze ledenadministratie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.