Leven er misverstanden rond kleuterwiskunde?

Interessant artikel op de website van Klasse

Kleuters houden van wiskunde, stelt Hilde Rabaut, lector wiskunde aan de Hogeschool Gent. Hun leraren vaak iets minder. Daardoor missen ze kansen. “Zonde, want zonder goed uitgewerkte wiskundelessen op leeftijd doen we kinderen tekort.”

Waarom al wiskunde geven aan kleuters?

Hilde Rabaut: “Kinderen komen in de kleuterklas binnen met een groot wiskundig verleden. Ze hebben gevoel voor hoeveelheden, kennen enkele getallen, kunnen logisch redeneren: als ik moe ben dan moet ik slapen. Een kleuterleraar die daarop niet verder bouwt, doet zijn kinderen tekort. Vroeg met wiskunde beginnen levert immers leerrendement op. Kunnen tellen en seriëren (rangschikken van klein naar groot, van dun naar dik), zijn 2 sterke voorspellers voor wiskundige geletterdheid later. En kleuters doen het ook gewoon graag.”

Toch krijgt wiskunde in kleuterklassen minder aandacht dan taal. Hoe komt dat?

Hilde Rabaut: “We zijn ten onrechte tweeledig gaan denken in de jaren 90, na Zwarte Zondag. Met een sterke focus op gelijke onderwijskansen en taal. Terwijl je taal niet kan loskoppelen van wiskunde, en omgekeerd. Als je voorleest uit een prentenboek, integreer je automatisch wiskunde. Leraren beseffen dat te weinig.”

“Dat populaire verhaal over 10 varkens die onderweg naar het slachthuis ontsnappen? Met de juiste vragen geef je extra wiskundige impulsen volgens leeftijd. In de eerste kleuterklas klap je het boek dicht en vraag je hoeveel varkens er zijn, in het tweede leer je de kinderen tot 5 subiteren (hoeveelheden inschatten zonder te tellen). In het derde kan je ze leren splitsen: 10 varkens, 3 op het dak en 7 in de wagen.”

“Elke kleuterleraar leest verhalen voor. Maar tijd maken voor wiskunde, botst op weerstand. ‘Ocharme, gaan we die kinderen ook daarmee al belasten? Volstaat het niet dat ze zich goed voelen?’ Dat een kleuterleraar voor een gezellige, warme en veilige klas zorgt, lijkt me logisch. Anders stond hij of zij niet in het kleuteronderwijs. Dat je daar ook leerimpulsen wiskunde geeft met speelse, didactische lessen op leeftijd en volgens een leerlijn, moet even evident zijn.”

Lees het volledige artikel op de website van Klasse

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.