• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Lesbrief Alan Turing

De wiskundige en denker Alan Turing (1912-1954),  vader van de computer, legde met zijn uitvinding de basis voor de moderne technologie. In zijn artikel ‘Computing Machinery and Intelligence’ thematiseerde hij zeventig jaar geleden al de relatie tussen mens en computer. Het getuigt van een enorme verbeeldingskracht dat hij zo goed de consequenties van zijn uitvinding voorzag. De ontwikkeling van computer zou volgens Turing op den duur het concept mens op losse schroeven zou zetten, aldus de jury van de Stichting Internationale Spinozaprijs.

Met de lesbrief Waarom Alan Turing een held is, wil de Stichting Internationale Spinozaprijs deze wiskundige en denker eren. Het digitale lesmateriaal is geschikt voor de hoogste klassen van het voortgezet/secundair onderwijs, maar kan ook in het hoger onderwijs gebruikt worden. Auteurs van de lesbrief zijn moraalfilosoof dr. Katleen Gabriels (Universiteit Maastricht) en wiskundige dr. Ann Dooms (Vrije Universiteit Brussel).

Waarom Alan Turing een held is:

 • besteedt veel aandacht aan actuele, filosofische en ethische vraagstukken rondom de relatie tussen mens en computer;
 • telt acht uitgewerkte individuele en groepsopdrachten voor leerlingen/studenten;
 • laat zien wat de uitzonderlijke merites van Turing zijn in een taal die voor jongeren aantrekkelijk is;
 • bevat een omvangrijke lijst met educatieve online video’s, speelfilms en series, en literatuur;
 • geeft op aparte pagina’s informatie en opdrachten die vooral geschikt zijn voor het wiskunde- en informatica-onderwijs.

De Stichting Internationale Spinozaprijs werkt met tweejaarlijkse cycli rond een bepaald thema, waarbij een onafhankelijke jury twee laureaten kiest: een reeds overleden én een levende denker die een belangrijke maatschappelijke hebben geleverd. Aan de historische denker wordt een lesbrief gewijd. De actuele denker krijgt rond de geboortedag van Spinoza (24 november 1632) de Spinozalens, een geldprijs en een bronzen beeldje van Spinoza.

De cyclus 2019-2020 staat in het teken van technologie. Behalve Turing, wordt ook de Franse filosoof en socioloog Bruno Latour gelauwerd. De jury van de Spinozalens 2019-2020 bestond uit em. prof.dr. Herman Wijffels (voorzitter), prof.dr. Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente), prof.dr. Damiaan Denys (Universiteit van Amsterdam) prof.dr. Karen Maex (rector magnificus Universiteit van Amsterdam) en dr. Katleen Gabriëls (assistant professor Universiteit Maastricht).

 De lesbrief Waarom Alan Turing een held is hier kosteloos te downloaden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw