• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

    Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

    Tips om Pi-dag te vieren via deze link

Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering VVWL 2018

Datum: zaterdag 24 februari 2018

Plaats: UGent – Wetenschapsmuseum
Sterre, gebouw S30 – Ingang 3

Voorlopig programma:

9h 30 : onthaal

9h 50 : openingswoord door de voorzitter

10h-11h: eerste lezing (Jean-Marie Dendoncker, wellicht over cardiode en hoe te realiseren in 3D-printing)

11h-12h: tweede lezing (André Piens, over een geschiedkundig item in de wiskunde)

12h20-12h40: prijsuitreiking van de VVWL-wedstrijd: “Wiskunde is (een beetje) oorlog” (deel 4)

12h40-13h00: statutaire gedeelte met financieel verslag en décharge van de penningmeester, jaarverslag en verkiezing van de bestuursleden en rondvraag

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.