• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Welkom op onze website

De Vlaamse Vereniging voor Wiskunde Leraars (VVWL) is een vereniging voor en door wiskundeleerkrachten, met als doel de wiskundige vorming van de leerlingen – zoals die bepaald wordt door de belangrijke plaats van de wiskunde in de huidige maatschappij – te bevorderen en te verdedigen, en dit op alle onderwijsniveaus.

In het bijzonder beogen wij:

 • de leraars te informeren over het eigentijds aanbrengen en verwerven van wiskundige vaardigheden;
 • de wiskundeleraars de gelegenheid te geven hun onderwijskundige vorming te verruimen;
 • informatie te brengen over vernieuwingen in binnen- en buitenland, zowel op onderwijskundig als op wiskundig gebied;
 • omstandigheden te creëren die het de wiskundeleraar mogelijk maken doeltreffend mee te werken aan de planning en de realisering van veranderingen in het onderwijs;
 • inspraak van het lerarenkorps bij het invoeren van nieuwe programma’s te bewerkstelligen;
 • participatie van leraars aan het onderwijsonderzoek te verhogen;
 • de contacten te bevorderen tussen de wiskundeleraars enerzijds en van de wiskunbdeleraars met andere geledingen van het onderwijsbestel anderzijds zoals daar zijn: de inspecteur, mensen van het onderwijsbeleid, leerkrachten van andere vakgroepen en studenten;
 • betrekkingen aan te knopen met Belgische en buitenlandse verenigingen en met internationale organisaties die analoge doelstellingen nastreven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw