• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

  Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

  Tips om Pi-dag te vieren via deze link

Welkom op onze website

De Vlaamse Vereniging voor Wiskunde Leraars (VVWL) is een vereniging voor en door wiskundeleerkrachten, met als doel de wiskundige vorming van de leerlingen – zoals die bepaald wordt door de belangrijke plaats van de wiskunde in de huidige maatschappij – te bevorderen en te verdedigen, en dit op alle onderwijsniveaus.

In het bijzonder beogen wij:

 • de leraars te informeren over het eigentijds aanbrengen en verwerven van wiskundige vaardigheden;
 • de wiskundeleraars de gelegenheid te geven hun onderwijskundige vorming te verruimen;
 • informatie te brengen over vernieuwingen in binnen- en buitenland, zowel op onderwijskundig als op wiskundig gebied;
 • omstandigheden te creëren die het de wiskundeleraar mogelijk maken doeltreffend mee te werken aan de planning en de realisering van veranderingen in het onderwijs;
 • inspraak van het lerarenkorps bij het invoeren van nieuwe programma’s te bewerkstelligen;
 • participatie van leraars aan het onderwijsonderzoek te verhogen;
 • de contacten te bevorderen tussen de wiskundeleraars enerzijds en van de wiskunbdeleraars met andere geledingen van het onderwijsbestel anderzijds zoals daar zijn: de inspecteur, mensen van het onderwijsbeleid, leerkrachten van andere vakgroepen en studenten;
 • betrekkingen aan te knopen met Belgische en buitenlandse verenigingen en met internationale organisaties die analoge doelstellingen nastreven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.