Hoger loon voor wiskundeleraars omwille van knelpuntenberoep?

Artikel van 16/07/2020 in de krant “De Tijd”

Wie een privéjob laat staan om voor de klas wiskunde of een ander knelpuntvak te doceren verdient voortaan tot 300 euro netto per maand meer.

Schooldirecteuren moeten het binnenkort makkelijker hebben om hun vacatures in te vullen. De Vlaamse overheid kent een hoger loon toe aan wie een privéjob verlaat om voor de klas te gaan staan.

Het gaat niet om een algemene maatregel. De opslag geldt alleen voor knelpuntvakken: Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Frans, wiskunde, bouw, elektriciteit, hout, mechanica, handelscorrespondentie Nederlands en handelscorrespondentie Frans.

Wie uit de privésector komt en die vakken doceert, zal acht jaar anciënniteit kunnen meenemen. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) betekent dat voor een onderwijzer ongeveer 220 euro netto per maand extra. Voor een master in de wiskunde met acht jaar anciënniteit betekent het ruim 300 euro netto per maand extra in vergelijking met de huidige verloning.

Anciënniteit uit de privésector meenemen kan al in een beperkt aantal vakken in het TSO en het BSO. De maatregel wordt nu uitgebreid naar het ASO en het lager onderwijs.

Onbetaalbaar

Mensen uit de privésector aantrekken is al jarenlang een lastige zaak. Ze zijn gewild omdat er leraren te kort zijn en omdat ze vaak relevante ervaring hebben. Maar tegelijk is het voor de Vlaamse overheid bijna onbetaalbaar hun anciënniteit volledig te laten meetellen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.