• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Goedkeuring kaderdecreet

Goedkeuring kaderdecreet

Het kaderdecreet over de eindtermen in het onderwijs werd op 17-01-2018 goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

In eindtermen of ontwikkelingsdoelen legt de overheid vast wat jongeren minimaal moeten kennen en kunnen, van het kleuteronderwijs tot het einde van het secundair onderwijs. Wat hebben ze minimaal nodig om een volwaardige rol te spelen in de samenleving? Om zich persoonlijk te ontwikkelen? Om gemakkelijk een job te vinden?  De huidige eindtermen dateren van 20 jaar geleden, toen smartphones, digitalisering of burn-outs geen deel uitmaakten van de leefwereld van jongeren.

De eindtermen werden  in het voorjaar van 2018 concreet uitgewerkt door ontwikkelingscommissies.

De Vlaamse vereniging van wiskundeleraren werd vertegenwoordigd in de STEM-commissie “Eindtermen wiskunde” door het bestuurslid Filip Moons.

Meer info en de precieze inhoud van dit decreet kan je nalezen op de website van het Vlaams parlement.

http://Kaderdecreet 17 januari 2018

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw