• Voorinschrijvingen Digitale Roadshow – Eindtermen Wiskunde

 • Mathelo online nascholingsaanbod

  Afstandsleren, blended learning, flipping the classroom… zijn slechts een paar begrippen die sinds de Coronacrisis aan belang winnen.

  De webcursus “Tools voor digitaal lesgeven in de wiskunde” heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt…

  Het gebruik van een aantal minder bekende webapplicaties voor wiskunde wordt uitvoerig besproken: Desmos, H5P, Bookwidgets, Graspable Math, alsook het notitieblok en virtueel klaslokaal van GeoGebra.

  Bovendien maak je kennis met de uitwerking van interactieve leerpaden voor jouw leerlingen in jouw eigen Moodle cursus.

  Daarnaast worden de webcursussen “GeoGebra 6 van A tot Z” en “Statistiek data en onzekerheid” dit najaar hernomen

  Wiskundeleraars kunnen deze nascholingen, thuis of op school, 7/7 24/24, op eigen tempo, op een tijdstip naar keuze, volgen via het Internet.

  Als extra ondersteuning voor leerlingen blijven  “De leerpaden meetkunde voor het eerste en het tweede jaar”  gratis toegankelijk voor leerlingen tot het einde van dit schooljaar (aanmelden als gast).

  Meer info en inschrijven via www.mathelo.net

Eindtermen

Vernieuwde eindtermen wiskunde in de eerste graad

Op 1 september 2019 worden samen met de (langverwachte) hervorming van het secundair onderwijs de nieuwe eindtermen in de eerste graad ingevoerd.

Ook voor wiskunde staan er heel wat veranderingen op het programma.

De Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars (VVWL) zat intensief mee aan de onderhandelingstafel om de eindtermen van de wiskundige competentie voor de A-stroom, B-stroom en de nieuwe eindtermen basisgeletterdheid wiskunde in muziek te zetten.

Op woensdag 19 september 2018 verzamelden ruim 400 wiskundeleraars aan de UAntwerpen voor een infonamiddag om alles te ontdekken over deze vernieuwde eindtermen, hoe deze tot stand zijn gekomen, welke verticale leerlijn er is opgezet als voorbereiding voor de nieuwe eindtermen 2e en 3e graad en hoe de onderwijsverstrekkers (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Gemeenschapsonderwijs en het OVSG) deze eindtermen gaan omzetten in leerplannen.

Beknopte inhoud van het programma van de infonamiddag.

Naast de algemene info over de noodzaak van de vernieuwde eindtermen, de ontstaansgeschiedenis en de wettelijke basis
wordt er vooral ingezoomd op de eindtermen van de wiskundige competentie.

Met onder meer specifieke aandacht voor:

 • Een uitleg over de funderende doelen wiskunde die in het Vlaams referentiekader zijn opgenomen.
  Dit is van groot belang voor een consistente leerlijn naar de nieuwe eindtermen 2e en 3e graad.
 • Een gedetailleerde overzicht van de nieuwe eindtermen wiskunde voor de A-stroom, B-stroom en de nieuwe eindtermen basisgeletterdheid. Ook de eindtermen B-stroom zijn eigenlijk nieuw, want dat waren vroeger ontwikkelingsdoelen.
 • Aandacht voor alle wijzigingen in het wiskundecurriculum: wat verschuift van 2e naar 1e graad, wat komt er bij, wat is nieuw, wat vinden we anno 2018 minder belangrijk? Hier kom je ook te weten wat we op ons verlanglijstje hebben voor de 2e & 3e graad.
 • Een korte toelichting van de vier belangrijkste koepels (KathOndVla, GO!, OVSG en POV) over hoe zijn met deze nieuwe eindtermen aan de slag gaan bij de omzetting ervan in de leerplannen wiskunde.
 • Tot slot zouden we als VVWL graag met resonantiegroepen werken voor de ontwikkelcommissies eindtermen wiskunde voor de 2e en 3e graad: de eerste graad is vrij “makkelijk”, in die zin dat er nogal internationale consensus is over het curriculum wiskunde dat gevolgd dient te worden tussen 12 en 14 jaar. In de 2e en 3e graad zie je veel meer verschillen in de curricula tussen landen. Op dat moment is het belangrijk dat we een voldoende grote groep inspraak geven.

Sfeerbeelden, de presentaties van de sprekers en een video-opname worden via de website van de VVWL-beschikbaar gesteld.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw