• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

    Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

    Tips om Pi-dag te vieren via deze link

Eerste editie

WISKUNDE IS (EEN BEETJE) OORLOG

Onder dit motto nodigt de VVWL alle wiskundeleraren uit Vlaanderen en Nederland uit om deel te nemen aan een wiskundewedstrijd.

Deze competitie heeft op de eerste plaats als doel het probleemoplossend denken aan te moedigen.

De wedstrijd zal vier edities kennen (van 2014 tot 2018 – met een knipoogje naar de herdenking van Wereldoorlog I).

HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

De tien opgaven en de schiftingsvraag voor het schooljaar 2014-2015 (en meteen ook de oplossingen – de wedstrijd is nu immers al afgelopen!) zitten hier in bijlage.

De opgaven verschenen ook in het tijdschrift Wiskunde & Onderwijs nr. 160 (oktober 2014).

Het is de bedoeling bij elke opgave een constante te bepalen.

Het vinden van een bewijs voor elk van deze opgaven zien we eerder als een uitdaging voor de leraren en zeker ook voor de leerlingen.

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

Idee en uitwerking: dr. Luc Gheysens en Daniël Tant.

OPGAVEN en ANTWOORDEN

Opgaven eerste editie.pdf

Antwoorden eerste editie.pdf

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.