• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

    Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

    Tips om Pi-dag te vieren via deze link

Derde editie

WISKUNDE IS (EEN BEETJE) OORLOG

Onder dit motto nodigt de VVWL (Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars) alle wiskundeleraren uit Vlaanderen en Nederland uit om deel te nemen aan een wiskundewedstrijd.
Deze competitie heeft als op de eerste plaats als doel het probleemoplossend denken aan te moedigen en zal vier edities tellen (van 2014 tot 2018  … met een knipoogje naar Wereldoorlog I).
HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD EN HET PRIJZENPAKKET
 
De tien opgaven van deze derde editie (genummerd van 21 tot 30) en het antwoordformulier zitten in bijlage. Onder de deelnemers die VIJF van de TIEN constanten correct hebben bepaald, worden vijf exemplaren van het nieuwe boek ‘De X-factor van de wiskunde’ (Uitgeverij Pelckmans Pro) en tien exemplaren van het kaartspel ‘De Einsteincode’ (Uitgeverij Die Keure) verloot.
Mail het antwoordformulier uiterlijk tegen 6 december 2016 door naar vvwl1418@gmail.com.  
 
De namen van de winnaars worden in de loop van januari 2017 bekendgemaakt op de website www.vvwl.be.
De prijzen worden uitgereikt op de jaarvergadering van VVWL op  18 februari 2017 ofwel nadien via de post op het thuisadres van de winnaars bezorgd.
OPGAVEN en OPLOSSINGEN

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.