• 2020 Herdenkingsjaar Simon Stevin

  De Bruggeling Simon Stevin (1548-1620) was de homo universalis van de Lage Landen en één van de grootste wetenschappers van zijn tijd.

  In 2020 is het 400 jaar geleden dat hij overleed.

  De VVWL zal in de volgende nummers van het tijdschrift Wiskunde & Onderwijs de nodige aandacht besteden aan het werk van Simon Stevin.

  Op 10 oktober 2020 wordt er ook een symposium over Simon Stevin georganiseerd.

  Download hieronder alvast een artikel van Henk Hietbrink en Jean-Marie Dendoncker

  Tafelen van Interest.pdf

Creatieve instappen voor wiskunde in de eerste graad

Cinder Neyens, studente in de lerarenopleiding secundair onderwijs voor het vak wiskunde (Howest) deed voor haar bachelorproef onderzoek naar het gebruik van creatieve instappen in de eerste graad A-stroom tijdens de wiskundeles.
Ze kwam tot het besluit dat er heel wat wiskundeleerkrachten zijn die hun les graag op een leuke manier willen starten, maar hier niet toe komen omwille van het vele voorbereidingswerk en soms het gebrek aan inspiratie.
Daarom heeft Cindy een website ontwikkeld waar je voor heel wat wiskundige onderwerpen uit de eerste graad A-stroom een leuke instap vindt. Je kunt er kant-en-klare instappen downloaden die rechtstreeks toepasbaar zijn in de klas of die voor bijkomende inspiratie kunnen dienen.
De website is: https://wiskundeinstappen.wordpress.com/

Op deze website vind je voor elk wiskundig onderwerp uit de eerste graad A-stroom een instap terug. Ik heb deze website gemaakt om de drempel bij wiskundeleerkrachten te verlagen om gebruik te maken van een leuke instap om de les te starten.

Enerzijds kan de website gebruikt worden om kant en klare instappen af te halen en toe te passen in de les en anderzijds kan het dienen als inspiratiedoos, waarbij de instap naar eigen wensen vervormd kan worden.

Op de website wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

 • Tijd
 • Groepsgrootte
 • Groeperingsvorm
 • Voorbereidingswerk
 • ICT-gebruik
 • Beweging

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw