• 2020 Herdenkingsjaar Simon Stevin

  De Bruggeling Simon Stevin (1548-1620) was de homo universalis van de Lage Landen en één van de grootste wetenschappers van zijn tijd.

  In 2020 is het 400 jaar geleden dat hij overleed.

  De VVWL zal in de volgende nummers van het tijdschrift Wiskunde & Onderwijs de nodige aandacht besteden aan het werk van Simon Stevin.

  Op 10 oktober 2020 wordt er ook een symposium over Simon Stevin georganiseerd.

  Download hieronder alvast een artikel van Henk Hietbrink en Jean-Marie Dendoncker

  Tafelen van Interest.pdf

Winnaars Europese statistiekolympiade

De winnaars van de Europese Statistiekolympiade van het schooljaar 2019-2020 zijn bekend! Voor het tweede jaar op rij wint een Belgisch team in de tweede graad secundair: NILGADRIES van de Europese school Brussel IV in Laken.   17.000 leerlingen en 17 landen namen deel aan deze derde editie van de Europese Statistiekolympiade. Na een nationale fase moesten de teams een…

Lees meer…

UHasselt “Dag van de wiskunde”

Op 24 oktober staan de lokalen van UHasselt open voor leerkrachten wiskunde. Prof. Niel Hens, opent de dag met een uiteenzetting over ‘De rol van wiskunde tijdens de ‘blijf in je kot’ periode’. Vervolgens bieden we de leerkrachten twee werkwinkels aan over uiteenlopende wiskundige thema’s.Afsluiten doen we, voor degene die wensen, met broodjes (gratis).Het programma is voor leerkrachten secundair uit alle…

Lees meer…

VLOR en SERV advies eindtermen

Net voor de zomer kregen de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een gezamenlijke vakantieopdracht van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Hij vroeg hen advies te geven over het ontwerp van decreet over de nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Zowel in het Vlaams Parlement als in de scholen waren de voorbije maanden…

Lees meer…

Symposium “Simon Stevin” op 10/10/2020

Op zaterdag 10 oktober organiseert de werkgroep Geschiedenis van de NVvW haar 26e symposium met als thema In de geest van Stevin; een symposium ter gelegenheid van het 400 ste sterfjaar van Simon Stevin. Sprekers tijdens deze dag zijn– Ad Meskens– Nicoline van der Sijs– Fokko Jan Dijksterhuis– Jenneke Krüger Het symposium wordt online aangeboden. Lees hier het programma.  Meer info over de inhoud…

Lees meer…

Nascholingsaanbod VVKSO

Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert een nascholingsaanbod voor alle niveaus. Voor wat het secundair onderwijs betreft, is er zowel professionalisering bij de modernisering als vakgebonden nascholing. Vanuit de nascholing en begeleiding bieden ze professionele ondersteuning aan bij de modernisering van het secundair onderwijs. Ze doen dat vanuit een viervoudig perspectief: 1. Ze geven leraren informatie over de nieuwe structuur, de…

Lees meer…

Wiskunde B-dag Vlaanderen

De Wiskunde B-dag Vlaanderen is een wedstrijd, gezamenlijk georganiseerd door UAntwerpen en KULeuven. Op de Wiskunde B-dag werken leerlingen in teams een hele dag in hun eigen school aan een open wiskundige onderzoeksopdracht. Vaardigheden als probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren en argumenteren staan centraal. Tegen het einde van de dag verwerken de teams hun oplossingen tot een samenhangende tekst. De…

Lees meer…

Junior college STEM aanbod 2020/2021

junior College is een oriënteringsinitiatief van de KU Leuven dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans wil geven om te proeven van academisch onderzoek en onderwijs. Dit gebeurt via wetenschappelijke vraagstelling en interactieve inhoud verwerkt in lesmodules waar de leerlingen in de eigen lessen mee aan de slag gaan, en/of tijdens de juniorcollegedag, waarop de…

Lees meer…

Wedstrijdkalender Kangoeroe/JWO/VWO

KANGOEROEWEDSTRIJD www.kangoeroe.orgDonderdag 18 maart 2021 voor Wallaroe (eerste graad B-stroom) en Wallabie (eerste graad A-stroom).De uitwijkperiode loopt van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 22 april 2021. www.facebook.com/kangoeroewedstrijd www.instagram.com/kangoeroewedstrijd JWO en VWOwww.vwo.beEerste ronde: woensdag 13 januari 2021.Tweede ronde: woensdag 3 maart 2021.Finale: woensdag 21 april 2021.

Lees meer…

Creatieve instappen voor wiskunde in de eerste graad

Cinder Neyens, studente in de lerarenopleiding secundair onderwijs voor het vak wiskunde (Howest) deed voor haar bachelorproef onderzoek naar het gebruik van creatieve instappen in de eerste graad A-stroom tijdens de wiskundeles.Ze kwam tot het besluit dat er heel wat wiskundeleerkrachten zijn die hun les graag op een leuke manier willen starten, maar hier niet toe komen omwille van het…

Lees meer…

Nieuw VVKSO-leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar

Vanaf 1 september 2020 wordt een nieuw leerplan wiskunde voor de derde graad bso specialisatiejaar van kracht (dit is het derde jaar van de derde graad bso). De onderwijsinspectie keurde het nieuwe leerplan goed. Het gaat om een actualisatie van het huidige leerplan wiskunde van het specialisatiejaar.Het vak wiskunde kan voor alle studierichtingen uit het specialisatiejaar worden aangeboden binnen het…

Lees meer…

 • Vlaamse vereniging wiskundeleraars vzw