Artikels W&O

Redactieadres:

Artikels kunnen verzonden worden naar:

Redactie Wiskunde en Onderwijs
Bosveldstraat 7
9230 Wetteren
E-mail: redactie@vvwl.be

Richtlijnen voor artikels in W&O

 • Uw artikel gaat over wiskunde, het onderwijs in de wiskunde, de geschiedenis van de wiskunde…
 • Een relatief kort artikel van maximum 7 pagina’s zal waarschijnlijk sneller gepubliceerd worden dan een langer artikel
 • Om praktische redenen kan een lang artikel gesplitst worden en gepubliceerd in meer dan één nummer van W&O
 • Uw manuscript (dat niet wordt teruggestuurd), is getypt
 • Uw artikel wordt bij voorkeur als bijlage per e-mail verzonden naar de hoofdredacteur
 • Bijkomend materiaal mag ook op USB-stick of CD-Rom per post bezorgd.
 • Vooraleer het artikel wordt gepubliceerd kan een zetproef ter correctie worden toegestuurd

Richtlijnen voor  opmaak van de artikels

In verband met de uniforme opmaak vragen wij aan de auteur om:

 • Uw artikel te voorzien van een titel gevolgd door de voornaam en de naam van de auteur(s)
 • Uw artikel te eindigen met de naam van de auteur(s), de instelling waaraan men verbonden is en het adres waar men bereikbaar is en het e-mailadres
 • Een langer artikel te beginnen met een abstract en bij voorkeur een indeling in apart publiceerbare delen
 • Eventuele figuren en tekeningen bijvoegen
 • Bij voorkeur geen voetnoten gebruiken
 • Achteraan liefst een bibliografie voorzien met hierin een lijst van de geciteerde publicaties, alfabetisch volgens auteur gerangschikt en genummerd
 • Voor boeken vermeld u: de auteurs (initiaal voornaam en naam), de titel, de uitgave (hetzij het de 1ste is), d e naam en het nummer van de reeks ( indien van toepassing), de uitgever, de stad waar de uitgever gevestigd is en het jaar van uitgave

U regelt zelf de auteursrechten voor foto’s, tekeningen, grafieken…

U blijf als auteur inhoudelijk en taalkundig verantwoordelijk voor uw artikel.

U kunt bij de hoofdredacteur presentexemplaren aanvragen van het nummer van W&O waarin uw artikel verschijnt.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.