• Uitstel Pi- en Pien-dag 14 03 2020

  Het VVWL bestuur heeft na beraad besloten om de geplande Pi- en Pien-dag van zaterdag 14 maart in het Planetarium te Brussel NIET te laten doorgaan. Er zal uiteraard gezocht worden naar een alternatief om dit evenement op een latere datum te hernemen.

  Tips om Pi-dag te vieren via deze link

Artikels W&O

Redactieadres:

Artikels kunnen verzonden worden naar:

Redactie Wiskunde en Onderwijs
Bosveldstraat 7
9230 Wetteren
E-mail: redactie@vvwl.be

Richtlijnen voor artikels in W&O

 • Uw artikel gaat over wiskunde, het onderwijs in de wiskunde, de geschiedenis van de wiskunde…
 • Een relatief kort artikel van maximum 7 pagina’s zal waarschijnlijk sneller gepubliceerd worden dan een langer artikel
 • Om praktische redenen kan een lang artikel gesplitst worden en gepubliceerd in meer dan één nummer van W&O
 • Uw manuscript (dat niet wordt teruggestuurd), is getypt
 • Uw artikel wordt bij voorkeur als bijlage per e-mail verzonden naar de hoofdredacteur
 • Bijkomend materiaal mag ook op USB-stick of CD-Rom per post bezorgd.
 • Vooraleer het artikel wordt gepubliceerd kan een zetproef ter correctie worden toegestuurd

Richtlijnen voor  opmaak van de artikels

In verband met de uniforme opmaak vragen wij aan de auteur om:

 • Uw artikel te voorzien van een titel gevolgd door de voornaam en de naam van de auteur(s)
 • Uw artikel te eindigen met de naam van de auteur(s), de instelling waaraan men verbonden is en het adres waar men bereikbaar is en het e-mailadres
 • Een langer artikel te beginnen met een abstract en bij voorkeur een indeling in apart publiceerbare delen
 • Eventuele figuren en tekeningen bijvoegen
 • Bij voorkeur geen voetnoten gebruiken
 • Achteraan liefst een bibliografie voorzien met hierin een lijst van de geciteerde publicaties, alfabetisch volgens auteur gerangschikt en genummerd
 • Voor boeken vermeld u: de auteurs (initiaal voornaam en naam), de titel, de uitgave (hetzij het de 1ste is), d e naam en het nummer van de reeks ( indien van toepassing), de uitgever, de stad waar de uitgever gevestigd is en het jaar van uitgave

U regelt zelf de auteursrechten voor foto’s, tekeningen, grafieken…

U blijf als auteur inhoudelijk en taalkundig verantwoordelijk voor uw artikel.

U kunt bij de hoofdredacteur presentexemplaren aanvragen van het nummer van W&O waarin uw artikel verschijnt.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.