Centrale toetsen vanaf 2023

Alle Vlaamse leerlingen zullen vanaf 2023 in de loop van het leerplichtonderwijs vier keer een centrale toets moeten afleggen: aan het einde van het 4de en het 6de leerjaar en aan het einde van het 2de en 6de jaar secundair onderwijs. Dat is nu officieel beslist, meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts . ‘Dit is een kleine revolutie in…

Lees meer…

Statistiek olympiade 2020 -2021

Van drie naar twee fasen in de wedstrijd Aangezien Covid-19 nog een effect zal hebben op de planning en invulling van volgend schooljaar, hebben de organisatoren van de statistiekolympiade het verloop van onze wedstrijd aangepast.  Om niet alles op een te korte periode te moeten afronden en daarmee de leerlingen te belasten, schakelen we over van drie  naar twee fasen…

Lees meer…

Vakantiecursus voor wiskundeleraren aanmelding nu mogelijk

Het verheugt ons u te kunnen melden dat de bijeenkomsten van de vakantiecursus in fysieke vorm door kunnen gaan, zowel in Amsterdam als in Eindhoven. Vanzelfsprekend zal dit gepaard gaan met inachtneming van de geldende Covid19-normen en maatregelen zoals door RIVM en de regering verordonneerd. De vakantiecursus in Amsterdam zal plaatsvinden op het CWI, op 21 en 22 augustus. In…

Lees meer…

Principiële goedkeuring eindtermen 2de en 3de graad

De Vlaamse Regering gaf haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In de tweede graad worden de onderwijsdoelen ingevoerd vanaf september 2021, in de derde graad vanaf september 2023. De eindtermen basisvorming zijn gelijk voor alle studierichtingen binnen een finaliteit (doorstroom, dubbel en arbeidsmarkt). Net als in…

Lees meer…

Lesbrief Alan Turing

De wiskundige en denker Alan Turing (1912-1954),  vader van de computer, legde met zijn uitvinding de basis voor de moderne technologie. In zijn artikel ‘Computing Machinery and Intelligence’ thematiseerde hij zeventig jaar geleden al de relatie tussen mens en computer. Het getuigt van een enorme verbeeldingskracht dat hij zo goed de consequenties van zijn uitvinding voorzag. De ontwikkeling van computer…

Lees meer…

Engelstalige Webinar Math@Distance

Benieuwd naar de eerste resultaten van ons internationaal onderzoek naar afstandsonderwijs binnen de wiskunde? Professor Paul Drijvers van de Univerisiteit geeft donderdag, 9 juli, van 17u tot 18u de eerste resultaten tijdens online webinar. Inschrijven op: https://www.eventbrite.com/e/mathdistance-distance-mathematics-teaching-during-covid-19-lockdown-tickets-111883957930.

Lees meer…

Nu het nog kan…

In de commissie onderwijs van 25/06/2020 werd naar aanleiding van de open brief van de experten van de ontwikkelcommissies voor de eindtermen gesproken over de in- en omgeschreven cirkel. Hierbij twee toepassingen die het nut van deze begrippen illusteren… Omgeschreven cirkel van een driehoek Gegeven zijn drie steden A, B en C Een GSM-operator wil een nieuwe 5G-mast plaatsen om…

Lees meer…

Open brief van experts ontwikkelcommissie eindtermen (24/06/2020)

Experts die mee hebben gesleuteld aan de eindtermen voor het secundair onderwijs luiden in een open brief in De Morgen de alarmbel over hoe die eindtermen vakkundig ‘uitgedund’ werden ‘in de achterkamertjes’. ‘Als enige Europees land zullen onze leerlingen niets meer over de cirkel leren op school. Dat is nu gewoon geschrapt.’ De voorbije legislatuur heeft de Vlaamse Regering het initiatief genomen om de…

Lees meer…

Vakantiecursus “Speltheorie”

Het verheugt ons u te kunnen melden dat de bijeenkomsten van de vakantiecursus in fysieke vorm door kunnen gaan, zowel in Amsterdam als in Eindhoven. Vanzelfsprekend zal dit gepaard gaan met inachtneming van de geldende Covid19-normen en maatregelen zoals door RIVM en de regering verordonneerd. De vakantiecursus in Amsterdam zal plaatsvinden op het CWI, op 21 en 22 augustus. In…

Lees meer…